KvindePolitisk Forum
et århusiansk netværk af kvinder med interesse for eller viden om kvindepolitiske emner
Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

v. Trine Munkvad
Onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00-21.00 Sted: DOKK 1, Lille sal, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Trine Munkvad holder oplægget i stedt for Louise Kjølsen, som tidligere annonceret.
Foredragsrækken: Foredraget er et af tre i foredragsrækken KROPSLIG MANGFOLDIGHED og KROPSPOSITIVISME Onsdag d. 14. september: Kropskamp, kropslig frigørelse, kropspositivitet Onsdag d. 26. oktober: Hvordan kan Rødstrømpernes kropslige [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

v. Caroline Due, en af forfatterne til Kvinde Kend din Krop
Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 19.00-21.00
Sted: DOKK 1, Lille sal, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Kvindebevægelsen gjorde i 1970’erne oprør mod puritanismen, mod at være sexobjekt og kæmpede for frigørelse på mange planer. Mange kvinder smed BH’en og make-up’en, dyrkede naturlighed og den [...]

Categories: Aktiviteter, Møder | Add a Comment

Onsdag d. 4. oktober 2016 kl. 19.30-21.00
Mødet er åbent for alle, der arbejder – eller gerne vil arbejde – aktivt i netværket. Mødet bliver holdt ved caféen på DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C. Af praktiske hensyn skal man tilmelde sig pr. e-mail før mødet til Sara.
KvindePolitisk Forum holder idéudviklingsmøder ca. en gang om måneden.

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Samtalesalon v. Maria Brus Pedersen, Nazila Kivi og Andrea Storgaard Brok
Onsdag den 14. september 2016, kl. 19.00-21.00
Sted: Fælleslokalet i porten, Mindegade 10, Aarhus C
Arrangementet er ikke et foredrag i klassisk forstand – det er en samtalesalon, der skal skabe debat og gøre os alle klogere. Medierne har et meget ensidigt fokus på kropspositivitet som noget, [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Oplæg og debat med Khaterah Prawani d. 11. maj kl. 19-21.
Der er ikke én feminisme, men flere. Fælles for alle, der kalder sig ”feminist”, er et fokus på og ønske om at gøre samfundet ligestillet. Der hersker dog forskellige opfattelser i forhold til hvilke ligestillingsproblemer, der er de vigtigste, samt hvordan disse problemer bedst løses.
Khaterah [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

6. april kl. 19-21
Oplæg ved Sanne Søndergaard på Kvindemuseet.
”Verden er nødt til at blive mere fair, så vi alle kan blive mere frie”, er et af Sande Søndergaards gennemgående budskaber. Den kendte debattør og komiker sætter i aftenens oplæg fokus på de valg, vi træffer i livet. Og på, hvor meget resten af [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Følg KvindePolitisk Forum på Facebook:
https://www.facebook.com/KvindePolitiskForumAarhus/

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Oplæg 20. januar kl. 19-21 på Kvindemuseet.
Oliver er én ud af mange, og ligesom alle andre. Han er studerende, teater interesseret, fan af netflix og på mange punkter enormt gennemsnitlig. Bortset fra, at Oliver er transkønnet. Han begyndte at leve som dreng da han var 19 år, efter nogle turbulente ungdomsår, og har ved hjælp [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Oplæg og debat ved v. Professor Thomas Ploug, Etisk råd
Etisk Råd udgav i 2013 en redegørelse om Kommercialisering af kroppen og behandlingsturisme. I foredraget vil formanden for arbejdsgruppen fortælle om hovedargumenterne i diskussionen for og i mod handel med kroppen og kropsdele.
I foredraget stilles skarpt på 3 eksempler, nemlig fertilitets-turisme, kommercielle rugemoderskaber og organhandel.
Foredraget finder sted
Den [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Oplæg og debat ved Birgitte Orthmann fra PRO Odense og Christina Wind fra RedenUng
Hvorfor taler alle pludseligt om ”sugardating”? Hvorfor sugar-dater mennesker? Hvem er det egentligt, som sugardater? Er der udfordringer ved sugardating? Er sugardating det samme som gråzoneprostitution og/eller prostitution?
Sugardating er et aldersmæssigt og økonomisk asymmetrisk seksuelt forhold, hvor en ældre person finder sammen [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

Oplæg og debat v. Hanne Mainz, Videnscenter mod menneskehandel
I Danmark handles udenlandske kvinder primært til prostitu-tion, men de sælges også til fx tvangsarbejde og kriminalitet.
Kvindehandel er et globalt problem - det er også et nationalt og lokalt problem, som derfor skal bekæmpes på fl ere niveau-er. Og de kvinder, der udsættes for denne ekstreme kræn-kelse, [...]

Categories: Ikke kategoriseret | Add a Comment

I tre dage: 3-5. juni fejrer vi 100-års jubilæet for kvinders stemmeret.
3. juni:
Hvem (be)stemmer
Teaterforestilling, der både trækker tråde både til fortid (hvad gik forud for grundloven af 1915) nutid.
Læs mere på Kvindemuseets hjemmeside
4. juni
Stemmeretsfejring
Aftenen før grundlovsdagen, hvor vi kan fejre 100 året for at kvinder fik stemmeret til Rigsdagen, holder hele byen åbent.
Læs mere [...]